Зміст і напрями роботи методичного кабінету

       

 Завданням методичного кабінету в ДНЗ №1 «Калинка» є:

 • вивчення умов забезпечення психічного і фізичного здоров'я  вихованців дошкільного закладу, набуття ними життєвого досвіду та вироблення умінь і навичок, необхідних для  подальшого навчання, стану організації педагогічного процесу та методичної роботи;
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок вихованців у дошкільному навчальному закладі відповідно до державних стандартів, кожного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня; організація навчально-виховного процесу;
 • розробка, апробація та впровадження  освітніх технологій та систем, перспективного досвіду в дошкільному закладі;
 • створення організаційних умов      для безперервного фахового вдосконалення, кваліфікації педагогічних працівників освіти, вивчення та аналіз рівня кваліфікаційного  забезпечення навчально-виховного процесу;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів закладу, вивчення та узагальнення  їх перспективного  педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та  науково-дослідної роботи.

Діяльність  методичного кабінету ґрунтується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, системного підходу до навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу, науковості, гнучкості та прогнозтичності, безперервності їх фахового вдосконалення.


Зміст роботи методичного кабінету містить такі напрями діяльності:

 • аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними  кадрами;
 • навчально-методичне консультування педагогічних працівників закладу;
 • організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів закладу;
 • експертна оцінка якості і результативності  навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;
 • організація пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження методики, технологій  навчання і виховання, вдосконалення форм та методів роботи з педагогічними кадрами освіти;
 • участь в організації  творчих груп тощо;
 • виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки;
 • організація ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток творчої індивідуальності педагогічних працівників;
 • організація та проведення представницьких педагогічних заходів, педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, педагогічних читань тощо;
 • проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків педагогічної інформації тощо;
 • організація та навчально-методичне забезпечення діяльності  соціально-педагогічної служби;
 • систематичне вивчення умов розвитку вихованців дошкільного закладу та рівня знань, умінь і навичок дітей дошкільного навчального закладу.