Мета спільної роботи з батьками
1. Забезпечення максимального використання  виховного потенціалу педагогів і родини у формуванні
     особистості дитини;
2. Підвищення рівня психолого - педагогічної культури батьків , формування у них свідомого розуміння 
     власної активної позиції у вихованні своїх дітей.     
3. Заохочення батьків до участі в освітньому процесі на засадах рівності, партнерства і взаємоповаги;
4. Залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та розвитку дітей у сімї
    та дошкільному закладі
 
 

Дні громадянського виховання за спадщиною В.О. Сухомлинського (двідкритих дверей»
в нашому садочку 
(кожен 2 четвер місяця)

Напрямок  роботи

  • «Фізичний розвиток»: рухова активність
  • «Пізнавальний розвиток»: заняття-милування
  • «Мовленнєвий розвиток» : заняття з розвитку мовлення
  • «Художньо-естетичний розвиток»: гурткові заняття, заняття з малювання
  • «Ігрова діяльність»: сюжетно - рольові ігри
  • «Трудова діяльність»:ручна праця; праця в куточку природи
  • «Логіко-математичний розвиток»:ТРВЗ на заняттях з математики; впровадження методу М. Мантессорі
  • «Фізичний розвиток»: пішохідні переходи

   Заходи щодо реалізації права дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти  дивись тут
План роботи Консультативного центру для дітей які не відвідують ДНЗ, їх батьків та осіб, які їх замінюють тут

Консультація-практикуим

«Чим зайняти дітей під час прогулянки на природі» тут

 Консультація "Як навчити дитину безпечній поведінці"