Основні державні документи, 

які регламентують діяльність дошкільного закладу

1. Нормативна-правова база:

     1.1.Конституція України (Розділ ІІ, ст.. 52,53)

     1.2.Конвенція про права дитини (Преамбула . Частина І, ст..1,2,6,8,12-19,28-39)

     1.3.Закон України «Про охорону дитинства»

1.4.Закон України «Про освіту»

1.5.Закон України «Про дошкільну освіту»

1.6.Закон України « Про мови»

1.7.Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року


2. Відомчі документи про діяльність дошкільних навчальних закладів

2.1.   Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

2.2.   Наказ МОН України «Про затвердження примірного статуту дошкільного   навчального закладу»

2.3.   Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»

2.4.   Положення про інноваційну діяльність дошкільних навчальних закладів      

2.5.   Базовий компонент дошкільної освіти      

2.6.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників( 2010р.)     

2.7.   Статут дошкілля

                  3. Базові програми:

3.1.   Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Я у світі»    

3.2.    Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт»

3.3.   Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років « Дитина»

4. Матеріально-правові питання

4.1.   Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально - виховних закладів України

4.2.   Інструкція «Про порядок ведення трудових книжок працівників»

4.3.   Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних знань педагогічним працівникам»

4.4.   Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

4.5.   Наказ МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

4.6.   Постанова «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окрім галузей бюджетної сфери»4.7.   Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів. Наказ МОН України від 04.11.2010 № 1055

5.  Організація навчально-виховного процесу

5.1.Методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»

5.2.Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»

5.3.  Наказ МОН України «Про затвердження «Типового обліку обов’язкового обладнання, начально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»

5.4.   Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних закладах»

5.5.     Наказ МОН України «Про прийняття дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладах»

5.6.     Лист МОН України «Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу»

5.7.      Лист МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»

5.8.     Інструктивно-методичний лист МОН України «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний навчальні заклади»

5.9.     Методичні рекомендації «Оптимізація самостійної рухової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі»

5.10.   Лист МОН України від 27.05.2010 № 1/9 – 369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»

5.11.   Лист МОН України від 13.05.2010 № 1/9 – 316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»

5.12.   Наказ МОН України від 23.11.2010 № 1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

5.13.  Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки молоді і спорту України  від 26.04.2011 № 398

5.14.     Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу. Наказ МОН України від 09.11.2010 № 1070

5.15.  Лист МОНМСУ «Примірне положення про консультативний центр для батьків, або осіб, які їх замінюють, і дітей які виховуються в умовах с

5.16.  Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів  системи загальної середньої освіти

6.         Організація харчування дітей

6.1. Постанова «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

6.2. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

6.3.  Постанова «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

6.4.   Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

6.5.   Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

6.6. Лист Міністерстві освіти і науки України від 19.05.08 № 1\9-323 «Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах»

7. Медичне обслуговування дітей та оздоровча робота у дошкільних закладах

7.1     Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

7.2     Наказ МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

7.3     Положення «Про медичних кабінет дошкільного навчального закладу»

7.4     Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі

8.   Нормативні документи з безпеки життєдіяльності

8.1.Типове положення про службу охорони праці

8.2.Рекомендації щодо структури та чисельності служби охорони праці

8.3.   Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально - виховних закладах

8.4.   Типове положення про навчання з питань охорони праці

8.5.   Положення про розробку інструкції з охорони праці

8.6.   Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх (витяг)

8.7.   Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

8.8.   Положення про цивільну оборону

8.9.   Рекомендації щодо порядку надання працівникам за ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці

8.10.        Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена плата


9. Програми та методичні розробки, періодичні видання