Консультація для батьків

   "Ще є час підготувати дитину до школи!"

      Замислимося, про що ми думаємо, коли говоримо про готовність дитини до школи. Найчастіше  про інтелектуальну готовність. Але щоб вчитися, потрібні сили (фізична сила), бо перевантаження першокласника можна порівняти хіба що із перевантаженням космонавта. Чи вистачить сил у дитини тягти величезний портфель, висидіти урок, тримати ручку, перемкнути увагу на різні навчальні предмети?..Отже, шановні батьки, пропонуємо вам, попередньо перевірити, чи вистачить сил для навчання в школі у вашого малюка і як йому краще допомогти підготуватися до першої подорожі у школу.

      Недооцінка фізичного розвитку дитини призводить до того, що дитина йде до школи фізично ослабленою та психічно незрілою.

Варто подумати чи не слід приділити увагу саме фізичній підготовці дошкільняти, а не тренувати його з письма та читання.

Отже:

-    стрибки у довжину з місця розвивають швидкість реагування;

- кидки та ловіння м’яча діаметром 10-15 см. двома руками з відстані 1 м від стіни розвивають не лише спритність та координацію рухів, а й її здатність до набуття навичок письма, ручної праці, малювання – тобто розвитку дрібних м’язів рук;

- стрибки зі скакалкою свідчать про швидкість її рухової реакції, можливість виконувати комбіновані дії з іншими предметами, допомагають розвинути загальну фізичну витривалість і поліпшують каліграфію;

- піднімання тулуба з положення лежачи на спині зміцнює мязи спини і живота до тривалих статичних навантажень під час сидіння. Ця вправа може бути засобом профілактики правильної постави.

                   Морфогенетична готовність означає достатній рівень розвитку психофізіологічних,

       фізичних та анатомо-морфологічних функцій і структур дитячого організму. Її можна перевірити за такими

         ознаками:

      - відтворювання, копіювання речення, крапок, написаних дорослим, дає змогу оцінити ступінь сформованості

         зорово-моторної координації та дрібної моторики руки;

        -показники зміни пропорцій тіла у періоди так званих ростових стрибків допомагають оцінити ступінь біологічного

         дозрівання організму. Так у 5-6-річних дітей відбувається напівзростковий стрибок, що є суттєвим показником

         зрілості організму

       Щоб дізнатися, чи подолала дитина цей важливий етап, використовують філіппінський тест:

         попросіть вашу  дитину дістати правою рукою  ліве вухо, провівши руку над головою

         Успішність виконання цього завдання свідчить про ступінь розвитку кістяка, рівень   

         дозрівання нервової системи, здатність головного мозку сприймати та переробляти

         інформацію. Фізіологи і гігієністи встановили: коли дитина починає відвідувати школу до того,

         як   у неї пройшов  напівзростковий  стрибок, це негативно позначається на її здоровї, особливо на

         психічному і рідко приносить успіх  у навчанні;

       - кісткову зрілість зазвичай перевіряють за ступенем окостеніння кістяка лівої руки: запропонуйте покласти

        ліву руку долонею вниз і по черзі піднімати пальці над столом, не відриваючи кисті від поверхні. Після

         цього повторити за дорослим двома руками вправи «Перемога», і «Ріжки» («Перемога»: стиснути у

          кулак всі пальці, крім вказівного і середнього; «Ріжки»: стиснути у кулак всі пальці, крім  

         ( вказівного і мізинця) 5 разів;

         - зубна зрілість має сенс визначати у 2 роки (чи з’явилися усі молочні зуби) і у 6 років (як відбувається

        зміна молочних зубів на постійні). Нормою вважається достатнім для початку систематичного навчання

         у школі зміна чотирьох молочних зубів.

         - зрілість кори головного мозку (функціонування тімяно-потиличних відділів

          Тест «Руки»

         Сядьте за столик навпроти дитини. Попросіть її простягнути вам одну руку. Затуліть від неї долоню

         і пальці цієї руки своєю рукою. Іншою рукою доторкніться до пальців протягненої руки дитини. Попросіть

        її витягнути на іншій руці той палець, що ви торкаєте. (трирічна дитина правильно визначає великий палець;

         п’ятирічна дитина розрізняє великий палець і мізинець; шестирічна дитина вільно розрізняє великий палець,

         мізинець і вказівний.

          Психологічна готовність передбачає емоційно-вольову (вправи, які передбачають виконання дій за інструкцією,

         показують вміння уважно слухати, точно виконувати найпростіші вказівки дорослого), інтелектуальну (розвиток

       мовлення, образного та елементарного логічного мислення, вміння зосереджуватись, запам’ятовувати тощо) та

         мотиваційну зрілість (діти у яких не сформована позиція школяра, обирають роль вчителя (гра «Школа»), а

         замість  навчальної діяльності (письмо, читання) – гру «у перерви». Бесіда з ознайомлення із шкільними

         предметами, їх  призначенням – ці та інші методи допомагають виявити особливості внутрішньої позиції

          дитини до навчання у школі.

           Велике значення для входження у дитячий колектив має соціальна готовність, яка визначається

        потребою спілкуватися з дітьми; готовністю підкорятися інтересам і правилам групи, що краще

        проявляється під час групових ігор, при виконанні обов’язків.

ьь      Набуття дитиною таких важливих якостей, як уміння керувати своєю поведінкою і способами спілкування,

         здатність обирати адекватну альтернативу своїх дій та вчинків, орієнтуватися у нових обставинах,

         відчувати своє місце серед інших людей, - слугує її соціальному розвитку.

             

                           ЧИ ГОТОВА ВАША РОДИНА ДО ПОЯВИ У НІЙ УЧНЯ


                 "Що допомагає і що заважає дітям навчатись"

                               (переглянути консультацію)


Консультація.    На роздуми батькам

АБО, чому батьки не читають своїм дітям казки

Казки… Вимовляючи це слово, ми вмить переносимося в чарівний світ дитинства… Які казки ми полюбили найбільше? Які казки нам читали батьки? Яку казку нам розповідала мама найчастіше? І які казки ми хотіли б подарувати нашим дітям?

Казки дуже важливі в житті кожної людини: по-перше, казки зрозумілі і дорослим, і дітям, а по-друге, казки зберігають в собі моральні постулати й передають їх від серця до серця.

Казка для дитини, насамперед, засіб пізнання світу, спосіб активного світогляду. Казка вчить яскравим і сильним людським почуттям, вона пропонує шлях, на якому можна знайти своє щастя.

Казка забавляє, казка зворушує, казка захоплює. Але при всьому цьому, вона незмінно ставить запитання; казка хоче, щоб дитина думала.

Читайте дітям якнайбільше! Для дитини казкою стає все – і наші спогади про минуле, і пізнавальні екскурси, і наші довільні перекази навіть абсолютно реалістичних книг. Її уява доз-воляє їй засвоювати будь-яке сказання, в яке вона увійшла разом із вами, і знаходити там свої скарби.

Переглянути консультацію.


 Консультація      ЕСЕ

                                            „Будити в дитини почуття, виховувати духовні цінності

                                               це  не додаток  до навчання, а головне завдання педпроцесу”.                                                   

                                                                                            В.О.Сухомлинський. 

 Багато людей живуть сьогодні за принципом „моя хата з краю – нічого не знаю”, навколо нас так і віє байдужістю, заздрістю. І часто це не провина людей,  а їхня біда. Бо ж не навчили їх розуміти взаємозалежність людських стосунків, не прищепили  ще в дитинстві елементарних навичок спілкування, не сформували таких позитивних і вкрай необхідних рис характеру, як чуйність, співчуття, доброта.

 Існує повір’я, що людина неминуче розплачується за зло, що заподіює людям. І в цьому немає ніякої містики. Справа в тому, що зло впливає не лише на того, на кого воно спрямоване, а й на того, хто його робить. Важливі значення мають і такі якості, як: совість і сором, справедливість і порядність  і ще багато моральних якостей.

Перегляути консультацію.

Консультація "Психологічні аспекти трудового виховання"