Адміністративно -господарською діяльністю в ДНЗ № 1 завідує

                Пасинчук Тетяна Аркадівна:

 працює в ДНЗ з 1989 року, стаж роботи в дитячому садку:24 роки

 Освіта: середня, на посаді завідуючого господарством з 2010 року

Заходи щодо підготовки та організованого початку 2013-2014 н.р.

1.  Здійснити аналіз матеріально-технічної бази ДНЗ та розробити заходи, спрямовані на якісну підготовку до нового навчального року.

2. Здійснити комплекс заходів з підготовки енергетичного обладнання ДНЗ до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014    н.року.

3. Створити безпечні умови праці та пожежної безпеки в ДНЗ. Проаналізувати дотримання умов використання приміщень ДНЗ, що передані в оренду.

4. Вжити заходів щодо максимального охоплення дітей старшого дошкільного віку організованими формами дошкільної освіти.

5. Організувати облік дітей дошкільного віку на території обслуговування ДНЗ.

6. Здійснити поповнення та оновлення програмно-методичного забезпечення ДНЗ.

7. У межах асигнувань, передбачених бюджетами усіх рівнів, а також за рахунок залучених коштів, організувати поповнення ДНЗ  

          комп’ютерною технікою, технічними засобами навчання, навчально-наочними посібниками.

      8. Вжити відповідних заходів для забезпечення ДНЗ педагогічними кадрами, створення їм належних умов для педагогічної діяльності.

      9. Створити умови для організації харчування.

      10.Прийняти участь у міській педагогічній конференції.

      11.Організувати урочисте проведення свята День знань в ДНЗ.

    12.Проаналізувати організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей дошкільного віку і підготувати рекоменації щодо його   вдосконалення.

  Циклограма управлінської діяльності   тут
 

  Загальні збори колективу, завантажити

Виробничі наради, тут

Комплексні заходи щодо покращення умов охорони праці в 2013-2014 навчальному році тут

Інформація про підсумки роботи з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту в ДНЗ №1 "Калинка" в 2013 році

Інформація про стан роботи з питань попередження дитячого травматизму в ДНЗ №1 "Калинка" в 2013 році

Наказ «Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за березень, квітень, травень 2014 року».

Наказ  «Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 2013-2014 навчальний рік»

Наказ "Про стан захворюваності і відвідування дітей за навчальний 2013-2014 рік"

Наказ "Про стан захворюваності і відвідування дітей за III, IV, V місяці 2014 р.»

Наказ  "Про виконання«Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» в літній період

ОХОРОНА ПРАЦІ,  ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 2015 -2016 н.р.
Наказ "Про організацію роботи з охорони праці  та призначення відповідальних осіб у 2015-2016 навчальному році".


Наказ "Про створення комісії по розслідуванню нещасних випадків у 2015-2016  навчальному році".

Наказ "Про  організацію оперативного контролю з питань охорони праці у 2015 -2016 навчальному році".

Наказ "Про проведення інструктажів  з охорони праці в 2015-2016 навчальному році"

Наказ  "Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності  в осінньо-зимовий період  2015/2016 навчального року"

Наказ "Про призначення відповідальних осіб  за протипожежний стан груп будівель,  приміщень та інших дільниць на осіньо-зимовий період  2015, 2016 років".

Перелік питань ВСТУПНОГО  ІНСТРУКТАЖУ З  ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ на 2015-2016 навчальний рік.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО  ІНСТРУКТАЖУ З ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

Наказ "Про  порядок і терміни проходження інструктажів , навчання та перевірку знань з пожежної , техногенної безпеки в 2015-2016 навчальному році"

Наказ "Про  призначення відповідального за електрогосподарство,  організацію навчання й перевірку  знань з електробезпеки в 2015-2016 навчальному році"

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ В 2015-2016 н.р

ВИРОБНИЧІ НАРАДИ В 2015-2016 н.р.
Наказ "Про призначення відповідальних осіб
за економне та безпечну експлуатацію електрогосподарства та водопостачання у 2015-2016 навчальному році".
Наказ "Про введення в дії  Правил внутрішнього розпорядку для працівників" 
 
Матеріали до виробничої наради 30.01.2017